Alien Bommel - From Outer Space - A Mac Gaming Site. Verified by Aliens Technology SUPP SUPP ^-^
Rensa cachen på Mac - Printable Version

+- Alien Bommel - From Outer Space - A Mac Gaming Site. Verified by Aliens Technology SUPP SUPP ^-^ (https://alien-bommel.com)
+-- Forum: Other Forens (https://alien-bommel.com/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Forum: Tutorials for Mac (https://alien-bommel.com/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Thread: Rensa cachen på Mac (/showthread.php?tid=173)Rensa cachen på Mac - Liz - 22.01.2019

Tryck på ⇧⌘ G samtidigt, ett nytt fönster dyker upp

Skriver
~/Library/Caches

igen öppnas ett fönster

Markera allt där
med ⌘ A

Ta bort med ⌘ ←