macOS Catalina: Hur jag får över en ringsignal på min iPhone

Detta fungerar via dra och släpar
Öppna Finder
Klicka på din enhet

På huvudmenyn, titta på bilden
Dra önskad m4r-fil till fönstret

macOS Catalina: Wie bekomme ich einen Klingelton auf mein iPhone?

Dies funktioniert über Drag & Drop

Öffne Finder
Klicke auf dein Gerät

Im Hauptmenü, tue ein Blick auf das Bild
Ziehe den gewünschte m4r File in das Fenster

**Skapa din egen ringsignal**

Veröffentlicht von