Alien Bommel - From Outer Space - A Mac Gaming Site. Verified by Aliens Technology SUPP SUPP ^-^

Full Version: UPDATE Topic 2019: The Simpsons Tappet Out
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Springfield är tillbaka med en ny uppdatering. Alla hjärtans dag knackar på dörren

Ny funktioner:
Ett kameraverktyg är integrerats.
Att skapa ett stadsporträtt i framtiden.

Att ha en stora stad

MrHomer

bei weitem das beste update. Endlich sind die Ziele so greifbar nah. Weihnachtsevent war doch gaga... Big Grin
Ny utmaning i TSTO  ute!

Staten och pastan
Belöning: Springfields mystiska plats

Utmaning är tillgängliga till den 12 marts
En återförening utan klass

Gör alla uppdrag innan den 26 mars och fått allt nytt inhåll Heart