Alien Bommel - From Outer Space - A Mac Gaming Site. Verified by Aliens Technology SUPP SUPP ^-^

Full Version: Att tömma Origins datacache på Mac
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Om ditt spel inte visas i spellistan när du loggar in i Origin-klienten
 1. 1 Öppna din lokala hårddisk
  2 Mac har två biblioteksmappar: en mapp med rotnivå och en biblioteksmapp för användaren(~). Följ mappen root level.
  3 Öppna biblioteketsmapp.
  4 Du kan antingen använda kommandotangenten ⌘ + Skift + G eller använd Finder> Gå> Gå till mapp.
  5 Öppna mappen ApplicationSupport och öppna mappen Origin.
  6 Ta bort mappen DownloadCache
  7 Töm ditt papperskorgen8. augusti 2018